Kasvuaika psykologi- ja työhyvinvointipalvelut
 
   Kasvuaika      Hyvinvointia työhön


Työhyvinvointia ja tuottavuutta kaikilla  arjen tasoilla

 
Muuttaako työ meitä vai muutammeko itse työtä? Kumpi näkökulma valitaan?

Mikä on se hyvä, jota työyhteisömme haluaa edistää? Mihin haluan käyttää elämäni ja antaa työpanokseni?


Mitä arjessanne jo tapahtuu sellaista, minkä haluatte jatkuvan?

 
Käyttäytymisen ja toimintamallien tunnistamisen kautta päästään innostavaan työkulttuuriin. Käytös luo kulttuuria ja muutos tapahtuu vain kun käyttäytymismallit muuttuvat. Ih­misten tekemisen tapa tarttuu. Sinun toimintatapasi vetää minua puoleensa ja mi­nun sinua, pahassa ja hyvässä. Käytetään sosiaalinen pääomamme hyödyksi!

Toimiva porukka tekee hyvää!

Luennot työhyvinvointipäiviin ja tilaisuuksiin toiveiden mukaisesta aiheesta.

Onnistuneet työyhteisön kehittämishankkeet työterveyspsykologin ammattitaidolla
 
   

Organisaation ja johdon palvelut

 

 • Työhyvinvointikyselyt, työpaikkaselvitykset ja riskien arviointi
 • Työtyytyväisyyskyselyiden purkaminen ja keinot tulosten hyödyntämiseksi
 • Työkyvyn edistäminen osaksi johtamista

 

Toimiva työyhteisö 

 • Työn imu- ja into: myönteisten, uupumusta ennaltaehkäisevien pusku­rien luominen ja ylläpitäminen
 • Ryhmästä tiimiksi
 •  Vuorovaikutuksen keinot
 • Ongelmat tavoitteiksi
 • Koulutus uhkaavien asiakastilanteiden varalle
 • Muutosten tuki
 •  Haastavien tilanteiden ja jumien ratkaiseminen
 • Debriefing, psykologinen jälkipuinti kriisi- tai onnettomuustilanteissa

    Koulutuksella käyttövoimaa esimiestyöhön

 

 • Haastavat tilanteet: ennaltaehkäisyn ja puuttumisen keinoja häiritsevään käyttäytymiseen tai hankalien tilanteiden kohtaamiseen
 • Puheeksiotto, kuunteleminen, arvostava vuorovaikutus
 • Rakentava palaute, keskustelu työsuorituksen laadusta
 • Kehityskeskusteluvalmennus
 • Tuki ja valmennukset oman jaksamisen tukena

     

    Työkykyä ja intoa työntekijälle

 • Oman terveyden ja osaamisen ylläpitäminen
 •  Motivoiminen riittävään palautumiseen, päihteettömyyteen ja painonhallintaan
 • Arvostus, kannustava palaute, kuulluksi tuleminen
 • Työkykyriskien varhainen tunnistaminen ja toipumisen tuki
 • Apua jaksamiseen ja selviytymiseen elämän muutoksista ja kriiseistä
 • Työkykyneuvottelut: työntekijän toimintakyky suhteessa työpaikan odotuksiin, työn suunnittelu
 •  Psykologiset tutkimukset työkyvyn arvioimiseksi
 • Kognitiivinen ergonomia: hyvä olo ja työtavat tietokonetyössä
 
Luennot ja hyvinvointiryhmät

                                                Suunnitellaan sopiva kokonaisuus toiveidenne mukaisesta aiheesta.


Esimerkkejä luennoista


Henkisen kulutuskestävyyden vahvistaminen: sisäisiä puskureita sressaaviin tilanteisiin

  

Palautuminen, irrotautuminen ja rentoutuminen

 

Kognitiivinen ergonomia: hyvä olo ja työtavat tietokonetyössä

 

Sukupolvien voimaa: eri ikäiset työyhteisössä ja yhteistoiminnassa


Hyvä uni


Psykologinen painonhallinta


Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta


Myötätuntostressin hallinta ja myötätuntouupumukselta suojautuminen


Sujuva arki: työn ja perheen yhteensovittaminen

 

Esimerkkejä ryhmistä


Hyvinvointiryhmät: tukea ja keinoja stressistä, jännityk­sestä, uupumuksesta tai univaikeuksista kärsiville

 

Terveyttä tukeva muutosryhmä: innostusta painonhallintaan tai savuttomuuteen