Kasvuaika psykologi- ja työhyvinvointipalvelut
 
   Kasvuaika      Tietoa yrityksestä

Perustin Kasvuajan vuonna 2013 tuottaakseni laadukkaita ja luotettavia psykologi- ja työhyvinvointipalveluita sekä tarjotakseni itselleni innostavan työn yrittäjänä. 

 

Y-tunnus: 2549889-6Tanja Hirvonen

Syntymävuosi: 1977


Harrastan retkeilyä perheeni, ystävieni ja koirakavereideni kanssa. Olen kiinnostunut elämäntarinoista, huolenpidon muodoista ja elämäntavoista erilaisissa kulttuurisissa ympä­ristöissä. Olen vuosittaisilla vierailuillani saanut kurkistaa elämään Istanbulin miljoonakau­pungissa.

 

Opiskelen Itä-Suomen Yliopiston ja Helsingin Lyhytterapiainstituutin järjestämässä ratkaisukeskeisessä psykoterapeuttikoulutuksessa.

 

Osaaminen:

Työterveyspsykologi, Työterveyslaitoksen pätevöitymiskoulutus psykologeille

Psykologian maisteri

Yhteiskuntatieteiden maisteri: yhteiskuntapolitiikka


Olen opiskellut Kuopion, Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa psykologiaa, sosiologiaa, sosiaalipedagogiikkaa, talous-, kult­tuuri- ja sosiaalipolitiikkaa sekä sosiaalityötä. Olen suorittanut kouluttaja koulutuksen (2013). Helsingin ammattikorkeakoulussa olen saa­nut sosionomin, mediakasvatuksen ja tiimityöskentelyn koulutusta. Huolehdin jatkuvasti tietämykseni uusiutumisesta, työni luotettavuudesta ja psykologin ammattietiikasta. Olen jäsenenä Suomen Psykologiliito ry:ssä, Työ- ja organisaatiopsykologit TOP ry:ssä ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:ssä.


Työ- ja elämänhistoriani sisältää monipuolisen otoksen toimintaa ja havaitsijapaikkoja eri sektoreilla: työskentelen osana moniammatillista terveydenhoitoa työterveyshuollossa, olen tehnyt työtä sosiaali- ja terveysalan projektissa ja kouluttajana, järjestöissä, julkisissa vammaispalveluissa ja lastenhoitopalveluissa, teknisissä tietoliikennepalveluissa, tiedottajana seurakunnassa, kolmen lapsen kotiäitinä ja vapaaehtoistyössä.

 

Yhteiskuntaosaajana vahvuuteni on organisaatioiden, ihmisten ja maailman monimutkais­ten verkostojen tutkivassa ymmärtämisessä. Tämä asiantuntemus hyödyttää monin tavoin työyhteisöjen jokapäiväisten tehtävien toimivuuden ja palveluiden järjestämisen kehittä­mistä. Olennaista ei ole taso jossa toimitaan, vaan halu vaikuttaa, kyky koetella toimintata­poja ja rohkaista kaikkia uskaltamaan enemmän. Parempien rakenteellisten työelämäolosuhteiden puolesta kannattaa ponnistella.
Tanja Hirvonen
tanja.hirvonen(at)kasvuaika.fi
p.050 60354